Dirigit a nen de 3 a 12 anys...


Són moltes i variades les afeccions durant l’edat infantil que valorem a l’unitat, i no només com a principal causant el sistema podal sinó que la postura i l’evolució de la coordinació són importants en aquesta fase de la vida.

Així doncs, es realitzen valoracions i assesorament davant situacions tant conegudes com :

1) ALTERACIONS DE LA PSICOMOTRICITAT (FOTOS)
   -Caigudes de repetició
   -Cops
   -Manca de coordinació i habilitat durant les activitats esportives.
   -Aparició precoç de l’esgotament

2) ALTERACIÓ PROPIA DE LA MARXA (FOTOS)
   -Caminar amb els peus cap a fora
   -Aproximar els genolls
   -Rotar la punta del peu cap a dintre
   -Ficar els dos peus a dintre

3) ALTERACIONS MORFOLÒGIQUES PRÒPIES DEL PEU (FOTOS)
   -Peus plans
   -Peus plans-valgos
   -Peus cavos-varos
   -Peus hiperlaxes
   -Osteocondritis (malalties del cartíleg de creixement) Sever, Osgood-Schalter, Kohler I-II.

4) ALTERACIONS CONGÈNITES DEL PEU (FOTOS)
   -Metatarso-varo
   -Peu bot-zambo (equino varo supinat)
   -Sindactílies
   -Polidactílies
   -Síndroms associats a patologia podal

© Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Termes d'utilització (avís legal)
Passeig Sant Joan de Déu, 2. 08950 Esplugues de Llobregat
Tel. +34 93 253 21 00 Fax +34 93 203 39 59

Unitat d'Anàlis del Moviment
Biomecànica de la Marxa
Escriure correu...
Hospital de Sant Joan de Déu
      Dirigit a...
Nens de 3 a 8 anys...